Świadczymy kompleksową obsługę technicznych instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, nawilżania i chłodnictwa, a także systemów automatycznej regulacji z BMS.

Zakres prac wykonywanych przez firmę obejmuje również :

  • płukanie i zabezpieczanie instalacji,
  • spawanie,
  • czyszczenie klimatyzacji i wentylacji,
  • pomiary przepływu powietrza wraz z regulacją sieci kanałów,
  • pomiary parametrów powietrza tj. temperatura, wilgotność oraz zawartość pyłków w powietrzu,
  • kontrole szczelności kanałów wentylacyjnych,
  • sprawdzenie poprawności działania filtrów HEPA,
  • analizy spalin i szczelności sieci gazowych.